Hiển thị 1–9 của 36 kết quả

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky205 part d12091

 • Lưu lượng: 1,14 m3/h
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PP / Teflon
 • Size: 1/4" (inch)

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky Graco 3300

 • Lưu lượng: 1041 lít/phút
 • Cột áp: 8,4 bar
 • Vật liệu: Nhôm, Inox / Neo, Buna, Teflon, Santo
 • Size: 3" (inch)

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky Graco 375

 • Lưu lượng: 1041 lít/phút
 • Cột áp: 8,4 bar
 • Vật liệu: Gang
 • Size: 3" (inch)

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky Graco 2150

 • Lưu lượng: 568 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: nhôm, gang, nhựa
 • Size: 2" (inch)

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky Graco 1590 thân nhựa

 • Lưu lượng: 378.5 lít/phút
 • Cột áp: 8,4 bar
 • Vật liệu: nhựa
 • Size: 1,5" (inch)

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky Graco 1590

 • Lưu lượng: 378 lít/phút
 • Cột áp: 8,4 bar
 • Vật liệu: Nhôm, nhựa Inox, SST
 • Size: 1,5" (inch)

Bơm màng Husky

Bom màng Husky 716 vật liệu kim loại

 • Lưu lượng: 61 lít/phút
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: Nhôm, Inox / Buna, Teflon, Santo
 • Size: 3/4" (inch)

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky 515 thân nhựa

 • Lưu lượng: 57 lít/phút
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PP, PVDF, Acetal / Buna-N, Santo, Teflon
 • Size: 1/2" (inch)

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky 515 part D52911

 • Lưu lượng: 57 lít/phút
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu:PP, PVDF, Acetal / Buna-N, Santo, Teflon
 • Size: 1/2" (inch)