Bơm màng Husky 307 part D32911

  • Lưu lượng: 26,5 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / Teflon
  • Size: 3/8″ (inch)
Danh mục: