Bơm màng Husky Graco 375

  • Lưu lượng: 1041 lít/phút
  • Cột áp: 8,4 bar
  • Vật liệu: Gang
  • Size: 3″ (inch)
Danh mục: