Bơm màng Husky Graco 2150

  • Lưu lượng: 568 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: nhôm, gang, nhựa
  • Size: 2″ (inch)
Danh mục: