Bơm màng Husky 515 part D52911

  • Lưu lượng: 57 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu:PP, PVDF, Acetal / Buna-N, Santo, Teflon
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: