Bơm màng Husky model 307

  • Lưu lượng: 26,5 lít/phút
  • Cột áp :7 bar
  • Vật liệu: PP, Acetal / Buna-N, Santo, Teflon
  • Size: 3/8″ (inch)
Danh mục: