Bơm màng Husky Graco 1590

  • Lưu lượng: 378 lít/phút
  • Cột áp: 8,4 bar
  • Vật liệu: Nhôm, nhựa Inox, SST
  • Size: 1,5″ (inch)
Danh mục: