Máy bơm màng GODO có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp gốm sứ, bao gồm bơm chất lỏng chính xác, xử lý chất thải, phun sơn hoặc phủ lớp bảo vệ, và vận chuyển chất lỏng trong quá trình sản xuất.

Máy bơm màng GODO có khả năng bơm chất lỏng một cách chính xác và đồng đều. Trong quá trình sản xuất gốm sứ, các loại chất lỏng như keo, chất phủ hoặc dung dịch pha loãng có thể cần phải được bơm vào các máy móc hoặc khu vực sản xuất cụ thể

Bơm màng gốm sứ

Ứng dụng của bơm màng GODO trong sản xuất gốm sứ:

  • Sản xuất bồn bệt vệ sinh
  • Sản xuất bột hồ gốm sứ
  • Sản xuất, luân chuyển hồ gốm
  • Sản xuất gạch men
  • Sản xuất bột thạch cao