Hiển thị 1–9 của 39 kết quả

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpipier S1FB3P2PPNI100

 • Lưu lượng: 10,2 m3/h
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PP / Teflon
 • Size: 1" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpiper S1F Metallic

 • Lưu lượng: 170 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna, Teflon, Santo
 • Size: 1" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpiper S15 Metallic

 • Lưu lượng: 56 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Teflon
 • Size: 1/2" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpiper S15 – S15B3P2PPAS100

 • Lưu lượng: 56 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Teflon
 • Size: 1/2" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpiper S10 Non Metallic

 • Lưu lượng: 56 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Teflon
 • Size: 1/2" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpiper S05B2P2TBNI100

 • Lưu lượng: 56 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Teflon
 • Size: 1/2" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpiper – S05 Non Metallic

 • Lưu lượng: 52 lít/phút
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: PP, PVDF / Santo, Teflon
 • Size: 1/2" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng Sandpiper – S05 Metallic

 • Lưu lượng: 56 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna, Teflon, Santo
 • Size: 1/2" (inch)

Bơm màng Sandpiper

Bơm màng sandpiper- S1FB1ABWABS100

 • Lưu lượng: 10,2 m3/h
 • Cột áp: 7 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Buna
 • Size: 1" (inch)