Hiển thị 1–9 của 59 kết quả

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-100

 • Lưu lượng chất lỏng 568 (Lít/phút)
 • Áp lực 8,4 (Bar)
 • Đường kính ống vào/ra 4 (Inch)
 • Đường kính khí 1/2 (Inch)

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-80

 • Lưu lượng chất lỏng 568 (Lít/phút)
 • Áp lực 8,4 (Bar)
 • Đường kính ống vào/ra 3 (Inch)
 • Đường kính khí 1/2 (Inch)

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-65

Lưu lượng chất lỏng 378 (Lít/phút) Áp lực 8,4 (Bar) Đường kính ống vào/ra 2 – 1/2 (Inch) Đường kính khí 1/2 (Inch)

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-50

Lưu lượng chất lỏng 378 (Lít/phút) Áp lực 8,4 (Bar) Đường kính ống vào/ra 2 (Inch) Đường kính khí 1/2 (Inch)

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-40

 • Lưu lượng chất lỏng: 151 (Lít/phút)
 • Áp lực: 8,4 (Bar)
 • Đường kính ống vào/ra: 1 – 1/2 (Inch)
 • Đường kính khí: 1/2 (Inch)

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-32

 • Lưu lượng chất lỏng: 151 (Lít/phút)
 • Áp lực: 8,4 (Bar)
 • Đường kính ống vào/ra: 1 - 1/4 (Inch)
 • Đường kính khí: 1/2 (Inch)

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-25

 •  Lưu lượng chất lỏng :57 (Lít/phút)
 • Áp lực: 8,4 (Bar)
 • Đường kính ống vào/ra: 1 (Inch)
 • Đường kính khí: 1/4 (Inch)

Bơm Màng Godo

Bơm Màng Godo QBW3-20

 • Model: QBW3-20/100
 • Lưu lượng: 57l-568l/p
 • Áp làm việc: 8.4bar

Bơm Màng Godo

Bơm màng Godo QBY4-10L Nhôm

 • Model: QBY4-10L NHÔM
 • Lưu lượng: 22 l/p
 • Ống vào ra chất lỏng: 3/8''( 17mm)

3.912.000