Bom màng Husky 716 vật liệu kim loại

  • Lưu lượng: 61 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: Nhôm, Inox / Buna, Teflon, Santo
  • Size: 3/4″ (inch)
Danh mục: