Hiển thị 1–9 của 24 kết quả

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden T4

 • Lưu lượng: 307 lit/phút
 • Cột áp :8,6 bar
 • Vật liệu: nhôm, inox, gang...
 • Size: 1,5" (inch)

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden TZ8/PPAB/TWS/TF/PTV

 • Lưu lượng: 562 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Đường kính hạt rắn tối đa: 6,4 mm
 • Vật liệu: PP / Teflon

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden TZ4/PPMAB/TWS/TF/PTV

 • Lưu lượng: 424 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 4,8 mm
 • Vật liệu: PP / Teflon

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden T8/AAAAB/TWS/TF/ATF/0014

 • Lưu lượng: 617 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Kích cỡ vật rắn tối đa: 6,4 mm
 • Vật liệu: Nhôm / teflon

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden T8/AAAAB/BNS/BN/BN/0014

 • Lưu lượng tối đa: 617 (lít/phút)
 • Áp lực tối đa: 8.6 (bar)
 • Kích cỡ vật rắn tối đa: 6,4 (mm)
 • Chất liệu thân bơm: Nhôm

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden T8

 • Lưu lượng: 628 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: nhôm, inox, gang...
 • Size: 2" (inch)

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden T4/AAMAB/TWS/TF/ATF/0014

 • Lưu lượng: 484 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Teflon
 • Kích cỡ vật rắn tối đa 4,8 mm

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden T4/AAMAB/NES/NE/NE/0014

 • Lưu lượng: 307 lít/phút
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Kích cỡ vật rắn tối đa: 8 mm
 • Vật liệu: Nhôm / Neo

Bơm màng Wilden

Bơm màng Wilden T15/AAAAB/BNS/BN/BN/0014

 • Kích thước hạt rắn: 10 (mm)
 • Lưu lượng: 878 l/p
 • Cột áp: 8,6 bar
 • Vật liệu: Nhôm / buna