Bơm màng Husky205 part d12091

  • Lưu lượng: 1,14 m3/h
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / Teflon
  • Size: 1/4″ (inch)
Danh mục: