Bơm màng Husky Graco 3300

  • Lưu lượng: 1041 lít/phút
  • Cột áp: 8,4 bar
  • Vật liệu: Nhôm, Inox / Neo, Buna, Teflon, Santo
  • Size: 3″ (inch)
Danh mục: