Hiển thị 1–9 của 10 kết quả

Bơm màng TDS

Bơm màng thân nhôm 3/8″ AOD pump

 • Áp lực đẩy chất lỏng max: 8.3 bar
 • Hút sâu max: 5.3m
 • Kích thước vật rắn max: 1.2mm
 • Vật liệu sản phẩm: Nhôm

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS10-AAT-TATS-02

 • Lưu lượng: 10 m3/h
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: SS / PTFE
 • Size:1 inch

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS10-PAL-TPTP-02

 • Thân nhựa, màng teflon
 • Lưu lượng max: 10 m3/giờ
 • Áp lực max: 7 bar
 • Cổng hút và ống xả: 1″ inch

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS04-PAT-TPTP-02

 • Lưu lượng max: 2.4 m3/giờ
 • Áp lực max: 7 bar
 • Cổng hút và ống xả: 1/2″ inch
 • Cổng kết nối khí nén dài: 1/2″ inch

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS10-AAT-OATS-02

 • Lưu lượng max: 10 m3/giờ
 • Áp lực max: 8.3 bar
 • Cổng hút và ống xả: 1″ inch
 • Cổng kết nối khí nén dài: 1″ inch

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS06-AAT-TASS-02

 • Lưu lượng max: 5.56 m3/giờ
 • Áp lực max: 8.3 bar
 • Cổng hút và ống xả: 3/4″ inch
 • Cổng kết nối khí nén dài: 3/4″ inch

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS04-AAT-TASS-02

 • Lưu lượng max: 2.4 m3/giờ
 • Áp lực max: 7 bar
 • Cổng hút và ống xả: 1/2″ inch
 • Cổng kết nối khí nén dài: 1/4″ inch

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS03-AAT-TASS-02

 • Lưu lượng max: 1.92 m3/giờ
 • Áp lực max: 8.3 bar
 • Cổng hút và ống xả: 3/8″ inch
 • Cổng kết nối khí nén dài: 1/4″ inch

Bơm màng TDS

Bơm màng TDS DS14-AAT-OATS-02

 • Lưu lượng max: 20 m3/giờ
 • Áp lực max: 8.3 bar
 • Cổng hút và ống xả: 1-1/2″ inch
 • Cổng kết nối khí nén dài: 1/2″ inch