Bơm màng Husky 307 Part D31255 Graco 3/8 inch

  • Lưu lượng: 26.5 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: Acetal / TPE
  • Size: 3/8 inch
Danh mục: