Bơm màng Husky Graco 1590 thân nhựa

  • Lưu lượng: 378.5 lít/phút
  • Cột áp: 8,4 bar
  • Vật liệu: nhựa
  • Size: 1,5″ (inch)
Danh mục: