Showing 1–9 of 25 results

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 6661T3-3EB-C

 • Lưu lượng: 378,5 (Lít/phút)
 • Áp suất: 8,3 (Bar)
 • Kích thước cổng vào ra: 1,5 (inch)

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 6661T3-344-C

 • Lưu lượng:  378,5 (Lít/phút)
 • Áp suất: 8,3 (Bar)
 • Kích thước cổng vào ra: 1,5 (inch)

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 6661A4-444-C

 • Lưu lượng: 177,9 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: PVDF/ PTFE

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 6661A3-3EB-C

 • Lưu lượng: 177,9 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: PP / PTFE

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666172-3EB-C

 • Lưu lượng: 340,7 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: Gang / Santo

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666170-3EB-C

 • Lưu lượng: 340,7 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: PP / Santo

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666152-3EB-C

 • Lưu lượng: 340,7 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: Gang / Santo

Máy bơm màng Aro

Máy bơm màng Aro 666150-3EB-C

 • Lưu lượng: 340,7 Lít/phút
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Santo