Trong quá trình sản xuất thuốc, các thành phần chất lỏng như dung dịch hoá học, hỗn hợp nguyên liệu, và các dung dịch hoạt chất cần phải được truyền đến các máy móc và khu vực sản xuất khác nhau. Máy bơm màng GODO được sử dụng để vận chuyển các chất lỏng này một cách chính xác và hiệu quả.

Trong quá trình pha chế thuốc, các thành phần như dung dịch, hỗn hợp hoặc hóa chất phải được phân phối đều nhau để đảm bảo tính chất và hiệu quả của sản phẩm cuối cùng. Máy bơm màng GODO được sử dụng để bơm các dung dịch này vào quy trình pha chế với độ chính xác cao.

Ứng dụng máy bơm màng GODO trong lĩnh vực dược phẩm:

  • Sản xuất thuốc trị bệnh.
  • Sản xuất dược phẩm.
  • Sản xuất thuốc thú y.
  • Sản xuất dược phẩm chức năng.
  • Sản xuất ngành phụ trợ dược phẩm.
  •  Bơm các loại dịch trong ngành dược phẩm.