Hiển thị 1–9 của 27 kết quả

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT20V‐PP‐2TVC‐F1

 • Lưu lượng: 34,98 m3/h
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PVDF / Santo - PTFE
 • Size: 2 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT20V‐PP‐2TVC‐F1

 • Lưu lượng: 34 m3/h
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PVDF / Santo
 • Size: 2 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT20S‐AA‐1TST‐B2

 • Lưu lượng: 35,4 m3/h
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: SS / PTFE - Neo
 • Size: 2 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT20P‐PP‐RRPR‐F1

 • Lưu lượng: 34,98 m3/h
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PP / Santo
 • Size: 2 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT20P‐PP‐2TPC‐F1

 • Lưu lượng: 34,98 m3/h
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PP / PTFE
 • Size: 2 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT20A‐AA‐NNN0‐B2

 • Lưu lượng: 35,4 m3/h
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: Nhôm / Neo
 • Size: 2 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT20A‐AA‐1TAT‐B2

 • Lưu lượng: 35,4 m3/h
 • Cột áp: 8,3 bar
 • Vật liệu: Nhôm / PTFE
 • Size: 2 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT15V‐PP‐RRVR‐F1

 • Lưu lượng: 28,3 m3/h
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PVDF / Santo
 • Size: 1,5 inch

Bơm màng FTI

Bơm màng FTI FT15V‐PP‐2TPC‐F1

 • Lưu lượng: 28,3 m3/h
 • Cột áp: 6,9 bar
 • Vật liệu: PVDF / Santo - PTFE
 • Size: 1,5 inch