Bơm màng Wilden TZ4/PPMAB/TWS/TF/PTV

  • Lưu lượng: 424 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 4,8 mm
  • Vật liệu: PP / Teflon
Danh mục: