Bơm màng Wilden P800/PPPPP/TWS/TF/PTV

  • Lưu lượng: 615 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu :PP / Teflon
  • Size :2″ inch
Danh mục: