Bơm màng Wilden TZ8/PPAB/TWS/TF/PTV

  • Lưu lượng: 562 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Đường kính hạt rắn tối đa: 6,4 mm
  • Vật liệu: PP / Teflon
Danh mục: