Bơm màng Wilden T15

  • Lưu lượng: 1060 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: nhôm, inox, gang…
  • Size: 3″ (inch)
Danh mục: