Bơm màng Wilden T4/AAMAB/TWS/TF/ATF/0014

  • Lưu lượng: 484 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Teflon
  • Kích cỡ vật rắn tối đa 4,8 mm
Danh mục: