Bơm màng Wilden T8/AAAAB/TWS/TF/ATF/0014

  • Lưu lượng: 617 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Kích cỡ vật rắn tối đa: 6,4 mm
  • Vật liệu: Nhôm / teflon
Danh mục: