Bơm màng Wilden T4

  • Lưu lượng: 307 lit/phút
  • Cột áp :8,6 bar
  • Vật liệu: nhôm, inox, gang…
  • Size: 1,5″ (inch)
Danh mục: