Bơm màng Wilden T15/AAAAB/BNS/BN/BN/0014

  • Kích thước hạt rắn: 10 (mm)
  • Lưu lượng: 878 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / buna
Danh mục: