Bơm màng Wilden T4/AAMAB/NES/NE/NE/0014

  • Lưu lượng: 307 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Kích cỡ vật rắn tối đa: 8 mm
  • Vật liệu: Nhôm / Neo
Danh mục: