Bơm màng Wilden T8/AAAAB/BNS/BN/BN/0014

  • Lưu lượng tối đa: 617 (lít/phút)
  • Áp lực tối đa: 8.6 (bar)
  • Kích cỡ vật rắn tối đa: 6,4 (mm)
  • Chất liệu thân bơm: Nhôm
Danh mục: