Bơm màng TDS DS03-AAT-TASS-02

  • Lưu lượng max: 1.92 m3/giờ
  • Áp lực max: 8.3 bar
  • Cổng hút và ống xả: 3/8″ inch
  • Cổng kết nối khí nén dài: 1/4″ inch
Danh mục: