Bơm màng TDS DS10-AAT-TATS-02

  • Lưu lượng: 10 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: SS / PTFE
  • Size:1 inch
Danh mục: