Bơm màng TDS DS06-AAT-TASS-02

  • Lưu lượng max: 5.56 m3/giờ
  • Áp lực max: 8.3 bar
  • Cổng hút và ống xả: 3/4″ inch
  • Cổng kết nối khí nén dài: 3/4″ inch
Danh mục: