Bơm màng thân nhôm 3/8″ AOD pump

  • Áp lực đẩy chất lỏng max: 8.3 bar
  • Hút sâu max: 5.3m
  • Kích thước vật rắn max: 1.2mm
  • Vật liệu sản phẩm: Nhôm
Danh mục: