Bơm màng TDS DS10-PAL-TPTP-02

  • Thân nhựa, màng teflon
  • Lưu lượng max: 10 m3/giờ
  • Áp lực max: 7 bar
  • Cổng hút và ống xả: 1″ inch
Danh mục: