Bơm màng TDS DS10-AAT-OATS-02

  • Lưu lượng max: 10 m3/giờ
  • Áp lực max: 8.3 bar
  • Cổng hút và ống xả: 1″ inch
  • Cổng kết nối khí nén dài: 1″ inch
Danh mục: