Bơm màng TDS DS04-AAT-TASS-02

  • Lưu lượng max: 2.4 m3/giờ
  • Áp lực max: 7 bar
  • Cổng hút và ống xả: 1/2″ inch
  • Cổng kết nối khí nén dài: 1/4″ inch
Danh mục: