Bơm màng FTI FT20P‐PP‐RRPR‐F1

  • Lưu lượng: 34,98 m3/h
  • Cột áp: 6,9 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 2 inch
Danh mục: