Bơm màng FTI FT15A‐AA‐NNAN-B1

  • Lưu lượng: 30 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Neo
  • Size: 1,5 inch
Danh mục: