Bơm màng FTI FT20V‐PP‐2TVC‐F1

  • Lưu lượng: 34 m3/h
  • Cột áp: 6,9 bar
  • Vật liệu: PVDF / Santo
  • Size: 2 inch
Danh mục: