Bơm màng FTI FT15V‐PP‐RRVR‐F1

  • Lưu lượng: 28,3 m3/h
  • Cột áp: 6,9 bar
  • Vật liệu: PVDF / Santo
  • Size: 1,5 inch
Danh mục: