Bơm màng FTI FT15S‐AA‐1TST-B1

  • Lưu lượng: 30 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: SS / PTFE – Santo
  • Size: 1,5 inch
Danh mục: