Bơm màng FTI FT20S‐AA‐1TST‐B2

  • Lưu lượng: 35,4 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: SS / PTFE – Neo
  • Size: 2 inch
Danh mục: