Bơm định lượng Doseuro Series FM

  • Dải lưu lượng: (4-47) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (5-10) bar
  • Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, Inox 316
  • Vật liệu màng, bi, đế: PTFE (Teflon), PVC, PYREX, SS 316