Bơm màng Argal DDA 100

  • Lưu lượng Max: 165 lít/phút
  • Áp suất đẩy Max: 7 bar
  • Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
  • Bơm tự hút: 6m
Danh mục: