Bơm định lượng Cheonsei Series KS

  • Dải lưu lượng: (1,2-2700) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (10-3) bar
  • Vật liệu đầu bơm: PP, PVC, PVDF, SS316
  • Vật liệu màng: PTFE (Teflon)