Bơm màng Sandpiper – S05 Metallic

  • Lưu lượng: 56 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna, Teflon, Santo
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: