Bơm màng Sandpiper – S05 Non Metallic

  • Lưu lượng: 52 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP, PVDF / Santo, Teflon
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: