Bơm màng Sandpipier S1FB3P2PPNI100

  • Lưu lượng: 10,2 m3/h
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / Teflon
  • Size: 1″ (inch)
Danh mục: