Bơm màng sandpiper s30 non – Metallic

  • Lưu lượng: 54 m3/h
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: Nhựa
  • Size: 2″ (inch)
Danh mục: